E-papierosy – czy są mniej szkodliwe od tradycyjnych?

Chociaż według badań e-papierosy są mniej szkodliwe od tych tradycyjnych, to wciąż zawierają substancje, które mają negatywny wpływ na organizm. Znajduje się w nim m.in. szkodliwy benzen, który może skutkować wystąpieniem białaczki lub niewydolnością szpiku kostnego. Są to dużo większe stężenia tego związku, niż te zawarte w zanieczyszczonym powietrzu. Oznacza to, że osoby palące e-papierosy oraz osoby znajdujące się w pobliżu są w dużej mierze narażone na komplikacje zdrowotne w przyszłości.

E-papierosy & Papierosy – badania nad szkodliwością

W Polsce testy nad szkodliwością e-papierosów zostały przeprowadzone przez profesora Andrzeja Sobczaka. Okazało się, że podczas gdy tradycyjna wersja papierosa zawiera ponad 400 szkodliwych dla zdrowia substancji, e-papieros ma ich prawie dziesięć.

Public Health England opublikował natomiast wyniki badań, które potwierdzają, że e-papieros ma zaledwie ułamkową szkodliwość dla zdrowia w porównaniu z jego tradycyjną wersją. W Anglii e-papierosy są obecnie jedną z najpopularniejszych metod stosowanych jako wyjście z nałogu nikotynowego.