NASA bada niebezpieczeństwa związane z podróżami kosmicznymi

Centrum Lotów Kosmicznych NASA usytuowane w Houston opublikowało niedawno interesujące wyniki badań dotyczących niebezpieczeństw grożących astronautom podróżującym w przestrzeni kosmicznej. Naukowcy wyodrębnili 4 czynniki, które będą najbardziej doskwierać ludziom podczas eksploracji.

Istotne zagrożenia w kosmosie

Pierwszym z niebezpieczeństw zidentyfikowanych przez NASA jest promieniowanie. Energetyczne cząsteczki mogą być przyczyną powstawania nowotworów, jeśli człowiek zostanie wystawiony na ich działanie przez zbyt długi okres czasu. Technologie stosowane obecnie do podróży kosmicznych nie potrafią wygenerować przyciągania podobnego do ziemskiego. Brak grawitacji to kolejne zagrożenie, gdyż powoduje u ludzi zanik mięśni oraz wyraźne osłabienie kości. Trzecim niebezpieczeństwem jest zbyt długie pozostawanie w odosobnieniu. Astronauci wybierający się w dalekie podróże kosmiczne, nie będą mieli stałego kontaktu z ludźmi przebywającymi na Ziemi. Przebywanie w odosobnieniu może prowadzić do poważnych chorób psychicznych. Ostatnim z czynników wymienionych przez NASA jest ogromna odległość, jaką będą musieli pokonywać astronauci zmierzający do odległych planet lub gwiazdozbiorów. Z tego powodu ludzie będą musieli być na pewien czas przenoszeni w stan uśpienia, co może mieć dramatyczne skutki dla ich układu krążenia.

Jak widać, podróże kosmiczne pełne są zagrożeń, które mogą negatywnie wpływać na ludzkie zdrowie.