Licytacja – sposób na zakup dzieła sztuki

Jak kupić dzieło sztuki? Są różne sposoby, a jednym z nich jest licytacja. Nie jest to łatwa forma zakupu, ale bardzo ekscytująca – chociażby z tego powodu, że umożliwia nabycie prawdziwych perełek.

Galerie oraz domy aukcyjne organizujące aukcje dzieł sztuki są zobowiązane do przestrzegania przepisów kodeksu cywilnego. Uczestnicy tego typu wydarzeń również mają pewne obowiązki, np. konieczne jest wpłacanie wadium (określonej kwoty stanowiącej gwarancję dotrzymania warunków umowy) i wywiązanie się z postanowień umowy w przypadku wygranej licytacji. Podstawowym celem aukcji jest sprzedanie danego dzieła za jak najwyższą kwotę.

Popularne systemy licytacji

Aukcje najczęściej prowadzone są w tzw. systemie angielskim polegającym na tym, że zwycięzcą zostaje ten, kto zaproponuje najwyższą sumę. Licytacja zaczyna się od ceny wywoławczej. Z kolei system holenderski znajduje zastosowanie przy dziełach nie cieszących się zbyt dużym zainteresowaniem. Prowadzący aukcję stopniowo schodzi z ceny, a wygrywa ten, kto zatrzyma licytację. Oprócz tego warto wspomnieć o specjalnych systemach aukcyjnych określanych mianem estymacji aukcyjnej – potencjalni nabywcy otrzymują katalogi, poprzez które są informowani o szacunkowych cenach poszczególnych dzieł.

Jaki dom aukcyjny wybrać?

Wybór domu aukcyjnego zależy przede wszystkim od jego oferty – jest więc zatem indywidualną sprawą. Niemniej powinno to być miejsce doświadczone w organizowaniu licytacji oraz prezentacji dzieł sztuki. Piękna Gallery z siedzibą w centrum Warszawy specjalizuje się w klasykach sztuki współczesnej. Ma na swoim koncie wystawy m.in. Tadeusza Kantora czy Teresy Pągowskiej. To nie tylko galeria, ale i dom aukcyjny, którego aukcje przyciągają kolekcjonerów sztuki z różnych części Polski i świata.

Sekrety udanych licytacji

Co decyduje o tym, że licytacja jest udana? Wpływ na to ma kilka czynników. Kluczową rolę odgrywają wystawione na aukcji dzieła. Ważne są ich historia, pochodzenie oraz nazwisko autora. Z punktu widzenia uczestników istotne jest mierzenie sił na zamiary – czyli określenie finansowych limitów i nieprzekraczanie ich. Kupujący powinien pamiętać, że dzieło ma odpowiadać jego preferencjom, a nie rynkowym trendom.