Testy na ojcostwo – czym są i do czego służą

Test na ustalenie ojcostwa powinien być wykonywany każdorazowo w przypadku jeśli powstaną wątpliwości co do tożsamości ojca dziecka. Test na ojcostwo stanowi porównanie kodu genetycznego dziecka, matki oraz potencjalnego ojca.

Test na ojcostwo jest to naukowy sposób na ustalenie pokrewieństwa za pomocą badania markerów DNA oraz rozkładu określonych części alleli. Standardowa procedura polega na porównaniu 16 markerów genetycznych, niektóre laboratoria w celu uzyskania jeszcze większej pewności wykonują badania na 26 markerach. W przypadku wystąpienia przynajmniej trzech różnych marketów dziecka a potencjalnego ojca wyklucza się ich pokrewieństwo. Jeśli różnych od siebie markerów DNA jest mniej, warto w badanie włączyć profil DNA matki. Test na ojcostwo pozwala na potwierdzenie ojcostwa w 99,99 %, wyklucza je w 100%.

W przypadku testów wykonywanych na zlecenie sądu należy uzyskać pisemną zgodę prawnych opiekunów dziecka. Czynność ta zostaje ponadto zaprotokołowana w aktach sprawy. W czasie wykonywania testu na zlecenie sądu podczas pobierania materiału obecność matki dziecka jest niezbędna. W przypadku testów wykonywanych prywatnie nie trzeba dopełniać ww. obowiązków.

Ustalenia ojcostwa można wykonać także przed narodzeniem się dziecka. W takim przypadku materiał do wykonania badania pobiera się podczas badań prenatalnych płodu (około 13-15 tygodnia ciąży). Należy pamiętać, że badania te niosą za sobą ryzyko różnego rodzaju powikłań a także ryzyko poronienia. W celu zminimalizowania skutków ubocznych częściej stosuje się drugą metodę którą jest badanie krwi matki dziecka. W krwi matki mogą znajdować się komórki płodu, dzięki którym istnieje szansa na ustalenie ojcostwa. Ten sposób można stosować w okolicach 9 tygodnia ciąży, jednak nie gwarantuje 100% pewności.

Rodzaje próbek wykorzystywanych w celu ustalenia ojcostwa

Badanie na ojcostwo wykonuje się z reguły po narodzeniu się dziecka. Materiał nie może być zanieczyszczony a próbka do badania powinna zostać pobrana z jak największą dokładnością i precyzją.

Do wykonania testu na ojcostwo wykorzystuje się z reguły próbkę pobranej krwi oraz wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Pobranie materiału ze śliny jest nieinwazyjne, bezbolesne i może być wykonywane nawet już u noworodków. Nie wyklucza to jednak możliwości wykorzystania innych próbek ze śladami materiału genetycznego (mikrośladów) pobranych z:

– kubka, kieliszka, szklanki czy sztućców,

– maszynki do golenia,

– smoczka dziecka,

– szczoteczki do zębów,

– włosów z cebulkami,

– niedopałków z papierosów.

W tym celu można wykorzystać także paski z glukometru. Każda dostarczona próbka daje możliwość wykonania badania precyzyjnie, jednak najlepiej przekazać takie z których materiał genetyczny najprościej jest zebrać.

Kiedy warto wykonać test na ustalenie ojcostwa?

Test na ojcostwo warto wykonać jeśli pojawią się wątpliwości co do potencjalnego ojca dziecka. Wynik testu pozwala na rozwiązanie i uporządkowanie wielu spraw rodzinnych, pomaga rozwiać wątpliwości oraz odzyskać spokój. Test warto wykonać jeśli pojawiają się wątpliwości co do wierności partnera, brak podobieństwa pomiędzy potencjalnym ojcem a narodzonym dzieckiem, różnicą w grupie krwi dziecka a ojca. Wynik testu daje szansę na upewnienie się co do pochodzenia dziecka przed złożeniem oświadczenia dotyczącego ojcostwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest też dobrym rozwiązaniem jeśli rodzice dziecka podejrzewają możliwość podmiany dzieci w szpitalu.

Wyniki testu na ustalenie ojcostwa przekazywane są zainteresowanym w sposób dyskretny. W przypadku badań wykonywanych prywatnie ich cena waha się w granicach od 800 do 1700 złotych. W przypadku badań zlecanych przez sąd koszty mogą być wyższe (około 2 tysiące złotych) z uwagi na obowiązek przeprowadzenia ekspertyzy oraz koniecznością stosowania określonych procedur. Na wynik czeka się z reguły około 5-7 dni.

Recommended Articles

Dodaj komentarz